Rivebilletter tilhører fortiden. Vi er nå alle godt inn i smittevern og hva denne felles dugnaden betyr. Et sikkert arrangement krever gode prosedyrer og gode systemer for opprettholdelse av rett avstand og hygiene. Vi har større krav til dokumentasjon av hvem som har vært hvor, når – iforhold til smittesporing. Mange har A4 – ark […]