Hva slags arrangementer kan vi vente oss i fremtiden ? Covid – 19 pandemien er en av de største utfordringene event industrien har møtt de siste årene. Den har gjort sitt til at man blir nødt til å utvikle seg for å ta hensyn til smittevern og sikkerhet. Flere sektorer jobber på tvers med sin […]