Rivebilletter tilhører fortiden.

Vi er nå alle godt inn i smittevern og hva denne felles dugnaden betyr. Et sikkert arrangement krever gode prosedyrer og gode systemer for opprettholdelse av rett avstand og hygiene. Vi har større krav til dokumentasjon av hvem som har vært hvor, når – iforhold til smittesporing. Mange har A4 – ark som ligger med en kulepenn. Mange har benyttet seg av forhåndsregistreringer på nettet. Kontaktløse ordninger er i ferd med og bli mer og mer populære, fordi det ivaretar smittevern. Forskriftene sier at smittesporing skal ivaretas, slik at man har mulighet til å isolere de som har vært i kontakt med Covid-19. 

I Europa har det lenge vært krav om personspesifiserte systemer, som i større grad ivaretar sikkerhet til publikum. Da det også i større grad er truet for terrorisme. I Norge skanner vi kun folk inn, men vi er ikke så flinke til å skanne de ut igjen. Europa bruker inn og utskanningsfunksjonen ikke bare som en funksjon for å ivareta sikkerhet eller smittevern. De bruker også skanningløsningen som en mulighet til å kartlegge publikums vaner og tilstrøming, for å kunne få et enda bedre arrangement til neste år. 

Rivebillettene tilhører fortiden, og det er mer rom for e-billetter og QR koder som tilsendet direkte på e-post og skrives ut på skriveren hjemme, eller åpnes på mobiltelefon. I fjor så vi at ca. 80 % bestiller seg en E-billett og pågangen til vårt callsenter blir mindre. Det er fortsatt publikum som vil benytte seg av rivebilletter/bånd, selvom dette også setter større krav til smittevern hos arrangør. 

Vi oppfordrer deg som arrangør til og følge med på helsedirektorates sider iforhold til aktuelle regler som gjelder for arrangementer.