PERSONVERNERKLÆRING

PERSONVERNERKLÆRING FOR LUNABE AS

Behandling av personopplysninger i Lunabe AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å bestille billetter eller tilknyttede varer og tjenester til arrangementer vi markedsfører eller ved å motta nyhetsbrev vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Lunabe AS ved daglig leder Tone Wølner.

Kontaktinformasjonen til daglig leder er:

Adresse: Storgata 8 | 2815 Gjøvik

E-post: tone@lunabe.no

Telefon: 48517866

Organisasjonsnr.: 913308999

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Tone Wølner , e-post: tone@lunabe.no.

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 

 1. Gjennomføre avtale om salg av billetter og tilknyttede varer og tjenester ved formidling av billetter på vegne av arrangører via lunabe.no: Navn, adresse, kortopplysninger, E-postadresse og opplysninger om du deltar på det aktuelle arrangement. Behandlingen skjer på grunnlag av gjennomføring av avtale avtale med deg om billettservice.
 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3. Utsending av nyhetsbrev med informasjon om for eksempel kommende arrangementer. Vi bruker da din e-post adresse. Grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke.
 4. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [ta inn link til cookie-policy]. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.
 6. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Videre behandler vi personopplysninger på som databehandler på vegne av den enkelte arrangør. Vi gir også informasjon til arrangør om du deltar på det arrangement du har kjøpt billett til.

Vi bruker også databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Ecocentric Systems, for drifting av billettsystemet på lunabe.no.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området med unntak av enkelte prosesser som gjennomføres via Microsoft i USA. Vi bruker da EU standard kontraktsbestemmelser og har iverksatt ytterlige tiltak slik at en tilstrekkelig grad av sikkerhet er ivaretatt.

 

 1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en e-post på post@lunabe.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en mail til tone@lunabe.no og gi oss beskjed om å slette dine personopplysninger.

 1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 1. Facebook

Vår billett tjeneste benytter en direkte tilkobling opp mot brukerens Facebook side, utviklet av the social network facebook.com, ved Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA (heretter «Facebook»).

Når du besøker en side i vår billett tjeneste som har en slik direkte tilkobling (f.eks. med en «like»-mulighet), etablerer din nettleser en direkte kontakt med Facebooks server, og muligheten for direkte tilkobling opp mot brukerens Facebook side aktiveres. Facebook mottar deretter informasjon om billett tjenestens webadresse, dato og tidspunkt for besøk på siden samt brukerens IP adresse.

Dersom brukeren er logget på Facebook kan besøket bli tilknyttet brukerens Facebook konto. Dersom du benytter «Like»-muligheten i billett tjenesten sendes denne informasjonen direkte til Facebook for lagring. Dersom det ikke er ønskelig med en direkte tilkobling til Facebook, må brukeren logge ut av Facebook før han besøker vår billett tjeneste. Selv om brukeren ikke har en Facebook konto, kan det tenkes at Facebook mottar og lagrer hans IP adresse. Lunabe AS har ingen innvirkning på den direkte tilkoblingen og informasjonen som derved følger med til Facebook. For informasjon vedrørende Facebooks formål, data innsamling, direkte tilkobling samt brukerrettigheter (herunder beskyttelse av ditt personvern) vennligst se Facebooks personvernbestemmelser: http://www.facebook.com/policy.php.