Denne videoen viser hvordan du importerer kundeprofiler til CRM ved hjelp av en .csv-fil.

Kontoimporter
Under CRM > KUNDER > LEGG TIL KUNDER er området for import av kunder. På den siden er fileksemplet. Du vil bruke denne filen til å importere kunder (eksempel vedlagt). Ikke modifiser filstrukturen , legg til noen ekstra overskrifter eller elementer,  eller omorganiser noen overskrifter. 

Sørg for at det ikke er komma, linjeskift eller doble anførselstegn i filene eller celleverdiene. Datastrukturen må samsvare nøyaktig med filformatet .   
Hvis en konto allerede er i systemet, vil den kontoen bli ignorert. 

https://youtube.com/watch?v=-TTXrXeg6TQ%3Frel%3D0