Hvordan kan vi hjelpe deg ?

< All Topics
Skriv ut

Slik konfigurerer du regelmessige betalinger for løfter og medlemskap

Denne videoen vil demo:

  • Aktivere eller håndheve et kort som skal lagres i innstillingene for betalingsgateway
  • Slå på automatiske betalingsvarsler
  • Sette opp et løfte
  • Administrere automatiske betalinger i CRM > AUTO-PAYMENTS
  • Sette opp et løfte i plugin
  • Tillate automatiske betalinger på medlemskap

Se bildet under videoen for å se aktivere og fremtvinge lagringskortet i innstillingene for betalingsgateway

Feil ved automatisk betaling
Når automatiske betalinger er aktivert, behandler systemet løftene eller medlemskapene basert på tidsplanene deres. Hvis en automatisk betaling ikke behandles, vil systemet prøve å behandle kortet på nytt neste uke. Hvis du prøver å behandle manuelt etter et mislykket forsøk , må du vente 24 timer for å behandle automatisk betaling manuelt etter et mislykket forsøk fra systemet. Systemet vil automatisk prøve kortet igjen en gang i uken i 3 uker og vil avbryte automatisk betaling etter det tredje mislykkede forsøket.

Hvis du vil velge å aktivere eller fremtvinge kredittkortinformasjon som skal lagres, går du til SETUP > PROFILE > PAYMENT SETTINGS og åpner betalingsgatewayen du vil foreta justeringer til.

Innhold