Hvordan kan vi hjelpe deg ?

< All Topics
Skriv ut

Slik batch skrive ut billetter

Denne videoen vil demo:

– Finne batchutskriftsfunksjonen i hendelsesalternativene

– Alternativer tilgjengelig for å tilpasse batchene du skriver ut

MERK: Bare billetter som har en leveringsmetode for «Vil ringe» vises i den satsvise utskriftslisten. Billetter til dørsalg og postlevering vil ikke bli oppført.

https://www.youtube.com/watch?v=qe71krJiWjo
Innhold