Hvordan kan vi hjelpe deg ?

< All Topics
Skriv ut

Hvordan håndtere automatiske betalinger

Denne videoen vil demonstrere:- Aktivere eller håndheve et kort som skal lagres i payment gateway innstillingene

– Slå på automatisk betaling varsler

– Sette opp en avtale

– Administrere automatiske betalinger i CRM > AUTO-PAYMENTS

– Sette opp en avtale  i plugin

– Tillat automatisk betaling på medlemskap

Se bildet under videoen for å se aktiverelagring av betalingskortet i innstillingene for payment gatewayen.

Feil ved automatisk betaling

Når automatiske betalinger er aktivert, behandler systemet avtalene eller medlemskapene basert på tidsplanene deres. Hvis en automatisk betaling ikke behandles, vil systemet prøve å behandle kortet på nytt neste uke. Hvis du prøver å behandle manuelt etter et mislykket forsøk , må du vente 24 timer for å behandle automatisk betaling manuelt etter et mislykket forsøk fra systemet. Systemet vil automatisk prøve kortet igjen en gang i uken i 3 uker og vil avbryte automatisk betaling etter det tredje mislykkede forsøk.

Innhold