Hvordan kan vi hjelpe deg ?

< All Topics
Skriv ut

Rapportdeling / e-post

Denne videoen vil demonstrere:

– Dele tilpassede salgs- eller tilpassede patronrapporter med en full bruker

– Sette opp en tilpasset salgs- eller egendefinert patronrapport for å sende e-post til en fullstendig bruker eller hendelsesleder

– Vise en rapport etter at den er sendt via e-post

Innhold