Generelle Vilkår

GENERELLE VILKÅR (GENERAL TERMS OF CONDITIONS)
VED BILLETTKJØP FRA, MED OG GJENNOM LUNABE AS

 1. ROLLEFORDELING
  LUNABE AS ER FORMIDLER/AGENT AV BILLETTSALGET FOR ARRANGØREN. DET ER ARRANGØREN SOM HAR ANSVARET FOR ANVENDELSEN AV BILLETT TJENESTEN. ARRANGØREN GIR LUNABE AS I OPPDRAG Å ARRANGERE BILLETTSALGET OG FORSENDELSEN. DET KONTRAKTSMESSIGE ANSVARET LIGGER KUN I FORHOLDET MELLOM ARRANGØREN OG BILLETTKJØPEREN, DVS. KUNDEN. DISSE GENERELLE BESTEMMELSER REGULERER FORHOLDET TIL ARRANGØREN.

  2. AVTALEINNGÅELSE VED BILLETTKJØP
  TILBUD OG ANLEDNING FOR BILLETTKJØP GIS KJØPEREN VED Å BEKREFTE «BESTILLING» ELLER VED AV KJØPEREN MUNTLIG BEKREFTER KJØPET VED TELEFONSAMTALE. NÅR BESTILLINGEN ER GJENNOMFØRT VIL LUNABE AS SYSTEM OPPRETTE EN ID FOR KJØPEREN MED ET TILHØRENDE ID NUMMER. VED OPPRETTELSEN AV ID NUMMER AKSEPTERER ARRANGØREN KUNDENS BILLETTKJØP. KUNDEN KJØPER DERVED BILLETTER I SITT EGET NAVN OG GJENNOM SIN EGEN KONTO, TILKNYTTET VEDKOMMENDE SIN ID.

  3. BETALING
  3.1 ALL BETALING GJENNOMFØRES UMIDDELBART, VED Å BEKREFTE BESTILLINGEN, OG KAN FORETAS GJENNOM KREDITTKORT, BANKKORT ELLER VED ANNEN TILBUDT BETALINGSMÅTE.
  3.2 KUNDEN ER FORPLIKTET TIL Å KONTROLLERE KJØPESUMMEN PÅ DEN UTSTEDTE BESTILLINGSORDRE. INNGÅTT BETALING HOLDES TILBAKE, I HENHOLD TIL GJELDENE FORSKRIFTER, DERSOM DET SKYLDES SPESIELT MISTENKSOMME FUNN, IKKE KORREKT KONTONUMMER ELLER UGYLDIG KONTO. I TILFELLE UGYLDIG DOBBELT BESTILLING, SOM HAR SIN ÅRSAK I FEIL HOS LUNABE AS SITT SYSTEM, BES DET OM AT KUNDEN STRAKS TAR KONTAKT MED LUNABE AS, SLIK AT PROBLEMET KAN LØSES, PÅ LUNABE AS DIREKTELINJE: +47 45 41 54 84.
  3.3 DERSOM EN BETALING IKKE KAN GJENNOMFØRES GRUNNET OMSTENDIGHETER HOS KUNDEN, SOM FEIL INFORMASJON VEDRØRENDE ID ELLER BANK, IKKE DEKNING PÅ BANKKONTO, ELLER ANDRE GRUNNER OG LUNABE AS DERVED IKKE FÅR SIN RETTMESSIGE BETALING, HAR LUNABE AS ANLEDNING TIL Å BELASTE KUNDEN ET ADMINISTRASJONSGEBYR PÅLYDENDE KR. 225,-. KUNDEN HAR I SÅ TILFELLE ANLEDNING TIL Å BEVISE AT INTET TAP ELLER ET TAP LAVERE ENN ADMINISTRASJONSGEBYRET TILSIER HAR FUNNET STED, OG DERVED FÅ TILBAKEFØRT ADMINISTRASJONSGEBYRET. LUNABE AS HAR ANLEDNING TIL Å BEVISE AT ET STØRRE TAP HAR FUNNET STED ENN ADMINISTRASJONSGEBYRET, OG DERVED KREVE TAPET DEKKET AV KUNDEN.

  4. FORSENDELSE OG LEVERING AV BILLETT(ER)
  BETALTE BILLETTER SENDES KUNDEN INNEN 4-5 FORRETNINGSDAGER, VED STANDARD FORSENDELSE MED POSTEN. VED POSTFORSENDELSE I NORGE VIL DET PÅLØPE ET GEBYR PÅLYDENDE KR. 35,-. VED POSTFORSENDELSE INNEN EU SAMT FOR A KONTOKJØP VIL DET PÅLØPE ET GEBYR PÅLYDENDE KR. 50,-. SELVE POSTFORSENDELSEN ER KUNDENS ANSVAR OG RISIKO. LUNABE AS ANSVAR GJELDER KUN FREM TIL FORSENDELSEN MED BILLETTER ER OVERLEVERT POSTEN. UMIDDELBART ETTER MOTTAGELSE AV BILLETT(ENE) ER KUNDEN FORPLIKTET TIL Å KONTROLLERE AT BILLETTENE ER KORREKTE, VEDRØRENDE ANTALL, PRIS, DATO, TID, STED OG ARRANGEMENT. KLAGE PÅ FEIL UTSTEDTE BILLETTER MÅ FORETAS DIREKTE ETTER MOTTAGELSE. KLAGEN MÅ SENDES SKRIFTLIG, PR. POSTGANG, TIL LUNABE AS, STORGATA 8, 2815 GJØVIK. FEILAKTIG(E) BILLETT(ER) MÅ FØLGE MED KLAGEN. DERSOM IKKE KLAGEN ER SENDT INNEN 3 DAGER ETTER AT BILLETTENE ER MOTTATT MÅ KUNDEN MELDE IFRA TIL LUNABE AS DIREKTELINJE PÅ: + 47 45 41 54 84. UTSTEDELSE AV NYE BILLETTER VIL KUN FORETAS DERSOM DE FEILAKTIGE BILLETTENE ER SENDT TILBAKE OG MOTTATT.

  5. DIREKTE PRINTING- OG MOTTAGELSE AV BILLETTENE
  LUNABE AS TILBYR KUNDENE MULIGHETEN TIL AUTOMATISK PRINT OG MOTTAGELSE AV BILLETTENE, DIREKTE ETTER ONLINE BESTILLINGEN, VED UTSTEDELSE PÅ KUNDENS EGEN PRINTER. I SÅ TILFELLE VIL KUNDEN MOTTA EN E-POST BEKREFTELSE MED FAKTURA OG BILLETTER SOM GJENNOMFØRER BILLETTKJØPET. KUNDEN MÅ FORSIKRE SEG OM AT BILLETTEN KUN PRINTES I EN OMGANG. HVER BILLETT ER SKANNET FØR UTSTEDELSE, ELLER SAMMENLIGNET MED GJESTELISTE. DERSOM KONTROLLEN AV SKANNINGEN RESULTERER I FUNN AV DOBLE PRINT AV BILLETT(ENE), VIL BILLETTKJØPER HOLDES ANSVARLIG FOR ENHVER ØKONOMISK KOSTNAD, GEBYR OG SKADE. VIDERE, LUNABE AS HAR I SÅ TILFELLE ANLEDNING TIL RETTSLIGE SKRITT MOT SKADEVOLDER (BILLETTKJØPER).

  6. TILBAKEBETALING AV BILLETTER
  BILLETTKJØPER HAR INGEN ANLEDNING ELLER RETT TIL Å TILBAKELEVERE OG FÅ TILBAKEBETALT KJØPTE BILLETTER. DET VIL KUN VÆRE ANLEDNING Å KREVE TILBAKEBETALING DERSOM ET ARRANGEMENT ER KANSELLERT ELLER UTSATT (I TID ELLER STED). DERSOM ET ARRANGEMENT ER UTSATT VIL BILLETTEN FORTSATT VÆRE GYLDIGE. Å KREVE TILBAKEBETALING VED UTSATT ARRANGEMENT ER KUN MULIG FØR START AV DET UTSATTE ARRANGEMENTET OG MÅ VÆRE UTFØRT AV LUNABE AS. DET BEMERKES AT DETTE IKKE ER DET SAMME SOM AVLYSNING. TILBAKELEVERING OG TILBAKEBETALING AV BILLETT(ENE) VIL FINNE STED INNEN 14 DAGER ETTER ARRANGEMENTSDATOEN. DET VIL IKKE KUNNE TILBAKEBETALES ADMINISTRASJONSGEBYR OG GEBYR FOR POSTFORSENDELSE. KJØPTE BILLETTER BES SENDES TIL, PR. POST, LUNABE AS, STORGATA 8, 2815 GJØVIK.

  7. TAPTE ELLER ØDELAGTE BILLETTER
  TAPTE ELLER ØDELAGT BILLETTER VIL IKKE ERSTATTES AV LUNABE AS.

  8. ENDRING AV DATO ELLER STED
  ARRANGØREN FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE DATO ELLER STED FOR ARRANGEMENTET. KRAV OM TILBAKEBETALING PGA. SLIKE ENDRINGER KAN BARE GJØRES GJELDENE FREM TIL DATO FOR ARRANGEMENTET. LUNABE AS HAR INTET ANSVAR FOR Å GI INFORMASJON ANGÅENDE UTSETTELSE ELLER KANSELLERING AV ARRANGEMENTET.

  9. RESALG
  LUNABE AS TILBYR BILLETTER KUN TIL SLUTTBRUKERE, UNNTATT DE SOM HAR REGISTRERT FORDEL BOOKING SYSTEM. VIDERESALG AV BILLETTER ER FORBUDT. STREKKODEN PÅ BILLETTEN KAN KUN NYTTES OG LESES EN GANG. I TILFELLE RESALG HAR LUNABE AS ANLEDNING TIL Å BLOKKERE OG KANSELLERE BILLETT(EN).

  10. GYLDIGHET
  BILLETTEN ER GYLDIG FREM TIL ARRANGEMENTET ER FERDIG.

  11. ANSVAR
  LUNABE AS ANSVAR REGULERES AV ALMINNELIGE NORSKE ERSTATNINGSREGLER. MED MINDRE ANSVARET ER FORÅRSAKET MED FORSETT ELLER GROV UAKTSOMHET KAN IKKE ERSTATNINGEN OVERSTIGE DET SOM KAN SEES PÅ SOM TYPISK OG NORMAL SKADEFØLGE.

  12. PERSONVERN
  LUNABE AS OPPBEVARER INFORMASJON OM KUNDENS PERSONLIGE DATA I SAMSVAR MED GJELDENE PERSONVERNLOVGIVNING. DATA, DVS. NAVN, ADRESSE, E-POSTADRESSE, TELEFONNR. ETC., SOM ER INNHENTET VIL KUN BENYTTES I SAMMENHENG LUNABE AS AUTOMATISKE DATAPROSESSER. LUNABE AS HAR ANLEDNING TIL I Å VIDEREFORMIDLE DEN INNHENTEDE INFORMASJONEN TIL EN TREDJEPART, SOM ER GITT I OPPDRAG Å FULLFØRE BILLETTKJØPET. MED MINDRE KUNDEN MOTSETTER SEG, HAR LUNABE AS, MED EVENTUELL SAMARBEIDSPARTNER FOR AKTUELL WEBSIDE, ANLEDNING TIL Å INNSAMLE, VIDEREFORMIDLE OG BENYTTE SEG AV DEN INNHENTEDE DATAINFORMASJONEN FOR KONSULENTOPPDRAG, MARKEDSFØRING OG MARKEDSUNDERSØKELSER, SAMT TIL UTVIKLING AV DESIGN PÅ DE TILBUDTE TJENESTER. KUNDENS SAMTYKKE TIL DETTE KAN TREKKES TILBAKE PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UTEN GRUNNGIVNING.

  13. NORSK LOV OG VERNETING
  AVTALEN REGULERES AV NORSK RETT. VERNETING SKAL VÆRE DEN RETTSKRETS HVOR LUNABE AS HAR FORRETNINGSSTED.

  14. IKRAFTTREDELSE
  DISSE GENERELLE BESTEMMELSER TRER I KRAFT FRA 15.10.2019 OG ERSTATTER ALLE TIDLIGERE GENERELLE BESTEMMELSER.
  KONTAKTINFO: LUNABE AS, STORGATA 8, 2815 GJØVIK TEL.: +47 45 41 54 84, ADM. DIR.: TONE WØLNER