Fordeling-av-seter-i-salkart-sosial-distansering

Etter hvert som arrangementer åpnes igjen, og seter kan kan kjøpes igjen, er det avgjørende å ha kjøpsfunksjoner  som hjelper kunder med å føle seg trygge i lokalet ditt. Den nye sosiale distancing-funksjon for salkart, gir deg trygghet iforhold til dagens situasjon. Systemet vårt tilbyr den distansen som beskytter ditt publikum og deg som arrangør.

 

Tomme seter legges automatisk inn som beskyttelse

 

Arrangører kan nå definere antall seter de ønsker å ha automatisk fjernet til venstre og høyre for et solgt sete eller en gruppe seter. Systemet vil automatisk hindre kjøp av seter ved siden av andre solgte seter. Når billett kjøperen velger sine seter, kan en annen se ditt hvor du booker ditt online sete, tilpasser setene med riktig avstand.

 

Kombinert med eksisterende salkart tilpasning og admin fleksibilitet, bidrar dette til en intelligent kontroll av sosialt distanserte sitteplasser. Det holder arenaer fleksible og publikum vil føle seg trygge og sikre på at arrangør forholder seg til sikkerhetsregler.

 

Lunabe har ikke evne til ikke bare å forutsi behov, men vi har brukt tiden godt til å se på hva slags utfordringer man har med dagens pandemier.

 

Allerde tidlig i 2020 fikk vi ekstreme utfordringer med pandemien og startet sammen med våre samarbeidspartnere jobben for å sikre at man får god distanse mellom hvert sete. Dette ble implementert i systemet. Vi forsøker og tilpasse systemet slik at det blir lettere for deg som arrangør og tilpasse seg nye krav, som stilles i 2021.