Denne videoen vil demonstrere:

– Tilordne kontotyper til en kunde

– Opprette egendefinerte kontotyper

– Lage e-post- og e-postlister basert på kontotyper