Design informasjon for videobillett (valgfritt):

Merk: Å legge til et billettdesign er bare nødvendig hvis du bruker et tilpasset billettdesign på kontoen din (overstyrer standarddesignet for VBO Tickets) eller hvis du ønsker å gjøre endringer i standarddesignet. For å se om du bruker systemstandarden eller et tilpasset overstyringsdesign – kjør en testtransaksjon for å se billetten på videobegivenheten og se etter «Se video»-knappen.Hvis du bruker en tilpasset e-billett eller mobildesign på kontoen din, kreves det et oppdatert billettdesign med de riktige plassholderne for å oppdatere designet.Full E-Ticket Eksempelkode:  

E-Ticket.txt

Bildeplassholder

Sideobillettoppsett

Designinformasjon for videobillett (valgfritt):

Merk: Å legge til et billettdesign er bare nødvendig hvis du bruker et tilpasset billettdesign på kontoen din (overstyrer standarddesignet for VBO Tickets) eller hvis du ønsker å gjøre endringer i standarddesignet. For å se om du bruker systemstandarden eller et tilpasset overstyringsdesign – kjør en testtransaksjon for å se billetten på videobegivenheten og se etter «Se video»-knappen.Hvis du bruker en tilpasset e-billett eller mobildesign på kontoen din, kreves det et oppdatert billettdesign med de riktige plassholderne for å oppdatere designet.Full E-Ticket Eksempelkode:  

E-Ticket.txt

Bildeplassholder